YOUCAT Daily

sob., 16 stycznia 2021

Mk 2, 13-17

Jezus znów wyszedł nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On nauczał. Kiedy szedł, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, który pobierał cło. Powiedział do niego: "Pójdź za Mną!". A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, razem z Jezusem i Jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było bowiem wielu takich, którzy szli za Nim. Niektórzy nauczyciele Pisma, spośród faryzeuszów, widząc, że spożywa posiłek razem z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: "Dlaczego On je z celnikami i grzesznikami?". Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do nich:

"Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników".

388

Jak ważne jest zdrowie?

Zdrowie jest ważną, ale nie absolutną wartością. Nasze ciało otrzymane od Boga mamy traktować z wdzięcznością i troską, ale nie powinniśmy ulegać kultowi naszego ciała. (2288-2291)

Odpowiednia opieka zdrowotna należy do podstawowych obowiązków państwa, które musi stworzyć warunki do życia, tj. zagwarantować wystarczającą ilość artykułów spożywczych, przyzwoite mieszkania i podstawową opiekę medyczną.

Inspiracja
Czym jest Bóg, jeśli nie życiem i pięknem, jaśniejącym światłem, nieśmiertelną dobrocią, sprawiedliwym sądem i uzdrawiającym miłosierdziem?
Święta Brygida Szwedzka
(1303-1373, mistyczka i założycielka zgromadzenia sióstr brygidek)

Jeszcze lepsze codzienne doświadczenie wiary

Wzrastaj w wierze dzięki naszej oryginalnej aplikacji mobilnej.