youcat-docat-app-hero-mobile
youcat-docat-app-hero-desktop
YOUCAT Daily

YOUCAT Digital

wrzesień 24, 2023

YOUCAT Daily

Hojność Boga

Biblia

Mt 20, 1-16a

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do winnicy. Umówił się z nimi, że zapłaci im jednego denara za dniówkę, i wysłał ich do winnicy. Wyszedł znowu około godziny trzeciej. Zobaczył innych stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich: «Idźcie także i wy do winnicy. Zapłacę wam sprawiedliwie». I oni poszli.

Wyszedł jeszcze koło godziny szóstej i dziewiątej i zrobił podobnie. Wyszedł wreszcie około jedenastej i spotkał jeszcze innych stojących. Zapytał: «Dlaczego stoicie tu przez cały dzień bezczynnie?». Odpowiedzieli: «Bo nas nikt nie zatrudnił’. Rzekł do nich: «Idźcie i wy do winnicy!».

Nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy: «Zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych». Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie jedenastej, i otrzymali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej. Ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela. Mówili: «Ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami. My znosiliśmy trud całego dnia i upał». On odpowiedział jednemu z nich: «Przyjacielu! Nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Chcę też zapłacić temu ostatniemu tyle samo, co tobie.

Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry?».

Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.


93

DOCAT

Jakich dóbr potrzebują ludzie, by byli produktywni?

Współcześnie obowiązek produktywnego wykorzystania własności odnosi się nie tylko do ziemi i kapitału, ale coraz częściej również do wiedzy technicznej – własności intelektualnej. Bogactwo państw uprzemysłowionych opiera się mianowicie na takiej własności, własność gruntów i surowców ma coraz mniejsze znaczenie dla dobrobytu (por. Jan Paweł II, „Centesimus annus”, 32). Przykładem jest dostęp do materiału siewnego, który jest niebezpiecznie kontrolowany przez korporacje. Dobro wspólne nie może być urzeczywistniane bez swobodnego prawa dostępu do surowców. Globalne dobro wspólne oznacza, że również ludzie w biedniejszych krajach powinni mieć dostęp do innowacji krajów bogatych.

Daily-App_Mockup

Aplikacja YOUCAT Daily

Wzrastaj w wierze dzięki codziennej 5-minutowej dawce Ewangelii oraz pytań z YOUCAT lub DOCAT.