youcat-content-hero-mobile
youcat-content-hero-desktop
Zrzeczenie się praw

Zrzeczenie się praw

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby ta strona internetowa była jak najbardziej dostępna bez zakłóceń. Jednak nawet przy należytej staranności nie można wykluczyć przestojów. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany lub zaprzestania naszej oferty w dowolnym momencie. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za przerwy lub inne awarie spowodowane przez pliki, które nie zostały utworzone bez błędów lub formaty, które nie zostały ustrukturyzowane bez błędów.

Odpowiedzialność za treść

Treści, które można przywołać na naszych stronach internetowych, są przygotowywane z najwyższą starannością. Służą one jednak jedynie do ogólnych informacji, a nie jako porady w konkretnych przypadkach. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje i dane zawarte w serwisie były prawidłowe i aktualne, zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Nie gwarantujemy jednak poprawności, kompletności i aktualności podanych informacji i danych. Odpowiedzialność za treść możliwych do odzyskania informacji jest wykluczona, chyba że są to dezinformacje celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa. W szczególności zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie ma to wpływu na zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Treści oznaczone imieniem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze naszą opinię. Korzystanie z samej strony internetowej nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a YOUCAT.

Odpowiedzialność za linki

Nie odpowiadamy za zawartość stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłącza. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich właściciele. Wyraźnie nie przyjmujemy treści tych stron internetowych jako naszych własnych. Ponieważ hiperłącza są dynamicznymi (żywymi) odnośnikami, nie możemy zagwarantować poprawności, kompletności i dostępności treści, nawet jeśli sprawdzimy odpowiednio wszystkie zewnętrzne treści przy pierwszym połączeniu. Kontrola ta obejmuje również dokładnie to, czy odniesienie powoduje ewentualną odpowiedzialność cywilną lub karną. Jednak nie sprawdzamy stale treści, do których odsyłamy, na naszej stronie internetowej pod kątem zmian, które mogą spowodować nową odpowiedzialność. Jeśli ustalimy lub zostaniemy poinformowani przez inne osoby, że konkretna oferta, do której zamieściliśmy link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, natychmiast usuniemy odniesienie do tej oferty.

Prawo autorskie

Wszystkie treści, dzieła i struktury na tych stronach internetowych podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowemu prawu autorskiemu. Publikacja w sieci WWW lub innych usługach internetowych nie stanowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie przez osoby trzecie. Raczej powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub posiadacza praw. Kopie tych stron są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, ale nie do celów komercyjnych.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich, w szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Oczywiście usuniemy takie treści natychmiast po uzyskaniu informacji o jakichkolwiek naruszeniach prawa.

Prywatność Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności