Czym jest YOUCAT?

Wiara Kościoła Katolickiego: obrazowo wyjaśniona, innowacyjnie przedstawiona, oficjalnie potwierdzona.

Dlaczego YOUCAT?

1. YOUCAT jest spójny

Otrzymujesz jasne odpowiedzi na pytania.

2. YOUCAT jest innowacyjny

Bycie chrześcijaninem wyjaśnione jest w ekscytujący sposób, z nowoczesnym układem i pomocnymi ilustracjami rysunkowymi.

3. YOUCAT jest pewny

Dowiesz się, co Kościół wyznawał przez 2000 lat i nadal uważa za prawdę. Oficjalna aprobata watykańska i przedmowy papieża gwarantują rzetelną treść.

Social Media

Be inspired by our worldwide community.